Alle påkrevde felt er ikke fyllt ut

Påkrevde felt er merket med gul farge

Rekruttering

Fornavn *
Etternavn *
Fødselsnummer *
Kjønn * Kvinne
Mann
Adresse *
Postnr *
Poststed *
Mobil *
E-post *
Førerkort * Har førerkort
Har ikke førerkort
Transportmiddel * Disponerer bil
Disponerer ikke bil


Kunnskap Annen helse og sosialfaglig bachelor
Annen helse og sosialfaglig master
Barne og ungdomsarbeider
Barnehageassistent
Barnevernspedagog
Ergoterapeut
Helsefagarbeider
Lege
Lærer
Miljøarbeider (Ufaglært)
Sosiolog
Sosionom
Spesialpedagog
Sykepleier
Vernepleier
HPR-Nummer


Erfaringer Asylmottak
Barneverns institusjon § Atferd
Barneverns institusjon § omsorg
Bofelleskap for psykisk utviklingshemmede
Legekontor
Saksbehandling
Skole
Sykehjem
Sykehus
Tilsynsfører
Annet


Søknad *
Cv *
Vitnemål
Attester
Kursbevis
Vandelsattest


Språk Albansk
Arabisk
Dari
Engelsk
Farsi
Norsk
Polsk
Rusisisk
Somali
Tigrinya
Urdu
Annet


Jeg aksepterer å ligge i databasen for å kunne bli tilbudt oppdrag


Solution powered by webofficeone.com